Слово про великого Кобзаря

(До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка)

Ти нам залишив прагнення високі,

Шляхи священні, по яких іти

Твого сумління й мужності уроки

Ми бережем і будем берегти.

Микола Палієнко

I розділ

Чанін С.В. Великий рід  великої людини: наук.- попул. нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін .- К.: ТОВ «Елібре», 2008.- 160 с.
 
У цій книзі, використовуючи документальні та мемуарні джерела, автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.У другій частині книги представлено історичне дослідження про рідного брата Г.І. Шевченка – Омеляна, переведеному в херсонський маєток В.В. Енгельгарда близько 1820 року. Показані долі людей, які належать до роду Омеляна Івановича Шевченка.

Красицкий Д. Детство Тараса: короткие рассказы о детстве Т.Г.Шевченко / Дмитро Красицкий.- М.: Детская литература, 1961.- 224 с.

 Ця книга написана правнуком Катерини Шевченко – сестри Тараса Шевченка. В основу повісті взяті оповідання племінників поета – Петра Микитовича Шевченко та Якима Антоновича Красицького, які особисто знали Тараса Григоровича. В книзі автор  яскраво і повно відображає ті події, ті страшні умови життя, в яких ріс малий Тарас.


Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев.- К.: «Мистецтво», 1994.- 352 с.
Автор один з найвидатніших шевченкознавців сучасності. В своїй книзі  він підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України. Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно- білих ілюстрацій – архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, так і його сучасників.


Чалий М. Життя і твори Тараса Шевченка: (звід матеріалів до його біографії)/ Михайло Чалий. – К.: « Веселка», 2011. -263 с.: іл.
Автор книги відомий діяч освіти , письменник, молодший товариш Кобзаря, який один з перших ретельно зібрав спогади сучасників про поета, листи та інші матеріали.Це перше перевидання книги після 1882 року.  Книга складається з чотирьох частин. В першій частині розповідається про дитинство та юність Шевченка та охоплює 1814-1847 роки, в другій частині- період 1847 – 1858 років,  в третій частині охоплено період 1858-1861 років. Четверта частина містить огляд найважливіших творів Шевченка. У даній книзі уперше висвітлено, хоч і вкрай стисло, мистецьку біографію Шевченка- художника.


Доля: книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / [авт.- упоряд. тексту Валерій Олександрович Шевчук].- К.: «Дніпро», 1993.- 780 с.
Книга розповідає про життєвий і творчий шлях великого українського поета Т.Г.Шевченка. Кожна розповідь даної книги містить дуже велику кількість світлин та малюнків.


Вишневський М.Ф. Т.Г.Шевченко: коротка біографія / М.Ф.Вишневський .
К.: «Радянська школа», 1961 .- 165 с.

Дана книга це хвилююча розповідь про дитинство, тяжке заслання і переслідування царизмом українського поета.

 


Хинкулов Л. Тарас Шевченко / Леонид Хинкулов.- М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1960.- 400 с.- ( Жизнь замечательных людей).

Автор даної книги розповідає про творчість Шевченка та про ту епоху в яку жив Кобзар. Ця книга написана на правдивих фактах на основі архівних документів, листів та мемуарів. Книга складається з трьох розділів: перший розділ про дитинство та юність поета, другий про перебування у вигнанні, третій про останні роки життя.


II розділ 

Шевченко Т. Щоденник: для серед. та ст. шк.. віку / Тарас Шевченко.- К.: Видавництво  «Школа», 2003.- 272 с.- ( Шкільна хрестоматія).

Це видання – перший повний український переклад Шевченкового щоденника. Щоденник охоплює період від 12 червня 1857 р. по 13 липня 1858 р. і розповідає про напружені дні очікування волі, тривалу дорогу до Петербурга через Астрахань, Нижній Новгород, Москву.


Тарас Шевченко:Поетична спадщина:посіб. для 9 класу/ [авт.- уклад. О.Д. Марченко].- Харків: Веста, Ранок, 2002.- 80 с.

У книзі ви знайдете біографічні відомості про письменника; докладний аналіз творчості великого Кобзаря; відгуки про особистість Т.Шевченка.


Шевченко Т. Поеми: для ст.шк. віку/ Тарас Шевченко.- К.: «Веселка», 1984.- 200с.

В видані містяться відомі повнотекстові поеми Т. Шевченка: « Катерина», «Маряна-черниця», « Слепая», «Сова», «Наймичка», « Княжна»,

 « Хустина», «Титарівна», « Марина», « Марія».


Шевченко Т. Поезії: [в 2 т.] / Тарас Шевченко.- К.: «Веселка», 1988.

 Том 1: Поезії 1837- 1847 .- 1988.- 264 с.

Том 2: Поезії  1847-1861 .- 1988.- 248 с.

До першого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1837- 1847 роках. До другого тому  ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1847- 1861 роках.

 


Шевченко Т. Зібрання творів: [у 6 т.] / Тарас Шевченко.- К.: Наукова думка, 2003.

 

Том 1: Поезія 1837- 1847.- 2003.- 784 с.

Том 2: Поезія 1847- 1861.- 2003.- 784 с.

Том 3: Драматичні твори. Повісті.- 2003.- 592 с.

Том 4: Повісті.-2003.- 600 с.

Том 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки.«Буквар Южнорусский». Записи народної творчості.- 2003.- 496 с.

До першого тому увійшли поезії написані протягом 1837- 1847 років. До другого тому увійшли поезії написані протягом 1847- 1861 років. У третьому томі друкуються повісті « Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музикант», « Несчастный», «Капитанша», пєса « Назар Стодоля» та  уривок із п’єси « Микита Гайдай». У четвертому томі надруковані повісті «Близнецы», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не без морали», а також три усні оповідання, записані іншими особами. У п’ятому  томі друкуються щоденник, автобіографія, статті, археологічні нотатки, « Букварь южнорусский», записи народної творчості.


Шевченко Т. Балади / Тарас Шевченко.- К.: « Радянський Шевченко Т. Вибране / Тарас Шевченко.- К.:

Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1999.- 77 с. 

 

 


Шевченко Т. Пророк. Поеми. Поезії / Тарас Шевченко.- Харків: Видавництво «Клуб сімейного дозвілля», 2010.- 416 с.

Шевченко Т. Повести / Тарас Шевченко .- К.: «Дніпро», 1986.- 456 с.

Шевченко Т. Буквар Південно руський 1861 року / Тарас Шевченко.- К.: «Веселка», 1991.- 63 с.

 

 

III розділ 

 

Шевченко Т. Тече вода з-під явора: вірші для дошк. віку/ Тарас Шевченко.- К.: «Веселка», 1977.- 16 с.


Шевченко Т. Зоре моя вечірняя: вірші для дошк. віку/ Тарас Шевченко.- К.: « Веселка», 1985.- 16 с.


Шевченко Т. За сонцем хмаронька пливе: вірші для дошк. віку/ Тарас Шевченко.- К.: « Веселка», 1990.- 16 с.


Шевченко Т. Мені тринадцятий минало: вибрані поезії/ Тарас Шевченко.- К.: « Веселка», 1989.- 160 с.


Тарас Шевченко – дітям /[ уклад. Д. Іваницька].- Львів: «Апріорі», 2011.- 76 с.  

Книга в цікавій і доступній формі знайомить дітей з життям і творчістю генія українського народу – поета, художника Т.Г. Шевченка. Видання ілюстроване малюнками Т.Шевченка.


 IV розділ 

 

Іванишин В. Непрочитаний Шевченко / Василь Іванишин.- Тернопіль: «Збруч», 2001.- 32с.

У своїй новій праці автор пропонує нетрадиційне, якісно нове бачення й осмислення живописного полотна Т.Шевченка «Катерина» – за допомогою власного структурно- функціонального методу, з позицій постійно використовуваної ним у всіх своїх працях національно- екзистенціальної методології, у контексті всієї творчої спадщини Кобзаря.

Красицкий Д. Тарас художник: рассказы о юности Т.Г. Шевченко / Дмитро Красицкий.- М.: « Детская литература», 1971.- 128 с.

Дана книга є продовженням книг «Детство Тараса» та « Юность Тараса» і розповідає про юнацькі роки Т.Г. Шевченка.


Тарас Шевченко: життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях/ [авт.-упоряд. В.Х. Косян та ін.]  .- К.: « Радянська школа», 1991.- 335 с.

  Матеріали з альбому відображають життєвий і творчий шлях поета, мислителя, художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, громадських діячів.


Тарас Шевченко: Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах / [упоряд. В.Х. Косян та ін.] .- К.: Державне учбово- педагогічне видавництво « Радянська школа», 1964.-   506 c.  

В книзі розміщені малюнки різних художників, які відображають  періоди життя Т. Шевченка, зокрема : в 1814- 1831, 1831-1843, 1843-1847, 1847-1857, 1857-1859, 1859, 1859- 1861 роках.Також є дати життя і творчості Т.Г.Шевченка.


Шевченко Т. Мистецька спадщина: [у 4-х т.] /  Тарас Шевченко.- К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1961.

Том перший: Альбом  1839-1843.- 1961.- 110 с.

В даній книзі відображений альбом до якого входять малюнки 1839- 1842 рр., виконані художником у Петербурзі, а також малюнки виконані на Україні під час першої подорожі 1842 року.Малюнки виконані олівцем, в окремих випадках – тушшю- пером.

doxycycline malaria buy online.


V розділ

 

Большаков Л. Шляхами великої долі: наук. – худ. книжка / Леонід Большаков.- К.: « Веселка», 1984.- 176 с.   

  У книзі письменника- шевченкознавця розповідається  про маловідомі й невідомі сторінки з біографії Великого Кобзаря.


 Вічний як народ: сторінки до біографії Т.Г. Шевченка / [авт.-упоряд. О.І. Руденко та ін.] .- К.: «Либідь», 1998.- 272 с.

У книзі висвітлюються тема України, доля народу, біблійні мотиви. Зокрема, подано сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не опубліковані документи, спогади сучасників Т.Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи.


Спогади про Тараса Шевченка / [за ред. І.О. Дзеверіна] .- К.:«Дніпро» , 1982.- 547 с.

До збірника  спогадів про Тараса Григоровича Шевченка ввійшли мемуари його сучасників.  Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя Т.Шевченка, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху.


Куделя М. По історичних та шевченківських місцях України: спогади / Микола Куделя.- Луцьк: Видавництво Обласної друкарні, 2004.- 60 с.

Автор, відомий на Волині шевченкознавець,  ділиться спогадами про незабутню подорож по священних для кожного українця місцях рідної землі, де колись ступала нога Кобзаря.


Чуб Д. Живий Шевченко: біографічні та літературознавчі оповіді / Дмитро Чуб.- К.: « Веселка», 1994.- 142 с.  

Автор книжки – український письменник з Австралії. Автор прагне розкрити образ Тараса Шевченка, показати, яким він був у повсякденному житті, які мав смаки, уподобання, характер; розповісти про його кмітливість і дотепність, його романтичні пригоди та спроби одружитися. Чимало сторінок присвячено творчості Шевченка-поета і Шевченка-художника.


Чуб Д. Живий Шевченко: невигадані оповіді / Дмитро Чуб.- К.: Ярославів Вал, 2013.- 272 с.

Автор книжки – український письменник з Австралії. Автор прагне розкрити образ Тараса Шевченка, показати, яким він був у повсякденному житті, які мав смаки, уподобання, характер; розповісти про його кмітливість і дотепність, його романтичні пригоди та спроби одружитися. Чимало сторінок присвячено творчості Шевченка-поета і Шевченка-художника.


Круковська В. Вічне слово Кобзаря: До 190-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Володимира Круковська.- Львів: Євро світ, 2004.- 68 с.

 Книжка містить сценарій проведення свята та інсценізації творів Тараса Шевченка.


Куделя М. Кобзар у моєму житті / Микола Куделя.- Луцьк: Ініціал, 1998.- 128 с.

 Автор цих спогадів Микола Куделя- відомий збирач Шевченкіани і шанувальник творчості Великого Кобзаря. Важливі моменти своєї біографії автор висвітлює на фоні суспільно-політичного і культурного життя України.


Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка: монографія / Петро Кралюк.- Луцьк: ПВД «Твердиня», 2006.- 80 с.

Книга про те, як 160 років тому Тарас Шевченко побував у ряді сіл, містечок і міст Великої Волині. Тут за завданням Київської археографічної комісії він робив замальовки культурно-історичних памяток краю, записував народні пісні. Використовуючи різні друковані та архівні матеріали, а також оригінальні твори самого Шевченка, автор намагався не лише дещо по-новому глянути на волинську подорож Кобзаря, а й спробував осмислити, як він сприймав Волинь і яке місце вона посіла в його творчості.


Козак М. Дано любить, терпіть, страждать…: драма особистого життя Тараса Шевченка / Мирон Козак.- Луцьк: Видавництво «Волинська книга», 2007.- 100 с.

Спираючись на листи і щоденникові записи Тараса Шевченка, спогади його сучасників, праці багатьох відомих шевченкознавців, автор цієї книги прагне зрозуміти, як Пророк української нації намагався влаштувати своє особисте життя, якими були його уявлення про Жінку, Кохання, Сім’ю.